Vydáno: 04.10.2010

ZDROJE

V tomto modulu se dozvíte o jednotlivých formách podpory školy, a to o personální, ekonomické a technické.

Úvod do modulu

Pro efektivní fungování školy je nutno klást důraz na personální zdroje, především tedy kvalifikaci pedagogických pracovníků a její doplňování; a současně na zdroje ekonomické a technické související s plánováním nákladů, údržbou a vybavením školy.
Za klíčový faktor vzdělávacích systémů a koncepcí je považován pedagog, a proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost kvalifikaci učitelů. V ekonomických zdrojích se zaměříme na jednotlivé normativy financování školy. V neposlední řadě je důležité také technické zázemí školy, které zahrnuje v první řadě vybavenost technikou, pomůckami, počítačovými sítěmi, ale i fungováním školních jídelen, sportovních zařízení či celkovou údržbou školy.

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Vložit nový příspěvek