Vydáno: 04.10.2010

VEDENÍ BODOUCNOSTI ŠKOLY

V tomto modulu se dozvíte, jak strategicky řídit rozvoj školy.

Úvod do modulu

Téma „Vedení budoucnosti školy“ můžeme taktéž pojmenovat jako „Strategické řízení rozvoje školy“. Jednoznačně vždy půjde škole o její rozvoj a rozkvět. Existují názory, že svým uspořádáním se školy od ostatních sociálních organizací příliš neliší. Při jejich řízení lze proto uplatňovat obvyklé manažerské postupy a využívat tak i veškeré poznatky o organizačním chování, které jsou platné pro organizace jakéhokoliv typu. Školám se v těchto pojetích přiznává status velmi složitých organizací, jejichž poslání pouze ztěžuje běžné řídící mechanismy. Je pravda, že v určitých kontextech se školy odlišují, obecně však platí, že také školy čelí stejným otázkám a problémům jako organizace jiné. Stejně jako ostatní organizace se musí školy vypořádat s rozhodováním o klíčových cílech a záměrech školy (strategické rozhodování), dělbou práce (struktura), přijímáním nových členů a péčí o ně (vedení lidských zdrojů), procesem rozvoje školy (rozvoj organizace), hospodařením s majetkem (práce se zdroji), budováním společného povědomí o cílech a poslaní školy (sdílená vize) či dlouhodobým rozvojem kultury školy. To vše tvoří základní kostru řízení jakékoliv organizace.

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Vložit nový příspěvek