Vydáno: 04.10.2010

MARKETING

V tomto modulu se dozvíte souhrn postupů a činností, jejichž cílem je naplnit potřeby zákazníka.

Úvod do modulu

Nejprve probereme základy marketingu a ukážeme si, jak se dívat na marketing z pohledu školy. Dále se zaměříme na velmi důležitou součást marketingu – Public Relations. Pojednáme obecně o vztazích s veřejností a poté se zaměříme na jednotlivé nástroje. Dalším tématem je benchmarking. Tato metoda je založena na principu srovnávání s ostatními a zlepšení procesů. Třetím tématem jsou školní programy, jejich rozšiřování nebo úprava stávajících. Posledními tématy jsou sponzorin (sponzorství),fundraising (získávání finančních prostředků) a feedback (zpětnovazební systémy).

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Vložit nový příspěvek