Vydáno: 15.02.2010

MANAŽERSKÝ PŘÍSTUP

V tomto modulu se dozvíte o proglematice delegování a samotném řízení projektů a školních vzdělávacích programů.

Úvod do modulu

Předložený text se věnuje manažerskému přístupu v oblasti školství. Je rozdělen na dvě hlavní témata. V první se zaměříme na témata spojena s delegováním. Druhá část bude věnována samotnému řízení projektů a školních vzdělávacích programů.

Role ředitele se v oblasti řízení chodu školu nijak nevymyká od role manažera. Proto je potřeba se také tak chovat. Každý správný manažer ví, že od určité chvíle již nemůže svoji práci zvládnout sám. Může tomu tak být z mnoha důvodů, ať již časových nebo expertních. To není chyba a není se důvod za to stydět. Naopak každý si tento stav musí umět připustit a rozpoznat ho ve správnou chvíli. Jedině tak si uvědomí, že delegování je způsob, který mu může pomoct. Protože to je nesmírně důležité téma, věnujeme mu celou první kapitolu.

Další povinností ředitele je kromě vedení a správného delegování, také plánovaní a rozvoj školy. Tento vývoj se děje neustále, jde jen o to, jakým způsobem jsou plány realizovány. Pokud je tomu více či méně náhodně, nemusí být úspěch dlouhodobý. Proto je nutné se také podívat na stanovení cílů v různých časových horizontech. Naplánovat jaké prostředky máme k dispozici a jak nastavených cílů dosáhnout. Jak již bylo řečeno, tomuto tématu se budeme věnovat v druhé kapitole.

Ve třetí kapitole budeme pokračovat v tématu vzdělávacích programů. Tato problematika se stala aktuální po roce 2004, kdy byl vydán nový školský zákon. V souladu s tímto zákonem byly formulovány nové principy kurikulární reformy, uskutečněné pod názvem Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Přinesly značnou autonomii do oblasti vzdělávání a přenesly značnou část odpovědnosti do rukou jednotlivých škol.

 

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Vložit nový příspěvek